Menu główne

DORADCA

Logotyp czasopisma Doradca

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jest wydawcą Małopolskiego Informatora Rolniczego "DORADCA", fachowego dwumiesięcznika skierowanego do rolników, mieszkańców wsi, pracowników samorządów terytorialnych, administracji terenowej, instytucji obsługi rolnictwa, banków itp.

Na jego łamach podejmujemy aktualną tematykę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, techniki rolnej, agroturystyki, a także dziedzictwa kulturowego. Piszemy o problemach mieszkańców wsi, informujemy o ciekawych inicjatywach w regionie i relacjonujemy ważne wydarzenia z życia regionu.

W każdym wydaniu, wraz z gazetą, publikujemy dodatek ekonomiczny zawierający notowania cenowe produktów rolniczych z terenu Małopolski oraz analizy aktualnych trendów rynkowych.

Gazeta ukazuje się w nakładzie 3100 egzemplarzy i jest kolportowana na terenie całego województwa małopolskiego. Można ją nabyć w drodze prenumeraty, w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz u doradców MODR w każdym z powiatów województwa małopolskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury "DORADCY"!!!

Oferujemy ciekawą treść, atrakcyjną formę i przystępne ceny prenumeraty! Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy oraz propozycje dotyczące współpracy w zakresie promocji! Szeroka oferta reklamowa Małopolskiego Informatora Rolniczego "DORADCA" jest skierowana do instytucji, producentów rolnych, osób indywidualnych, firm ze sfery szeroko rozumianego agrobiznesu oraz z branży pozarolniczej zainteresowanych promocją na jego łamach.

Wydawca:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach - Zespół Wydawnictw:
adres: ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Kontakt z redakcją: doradcaatmodr [dot] pl, wydawnictwaatmodr [dot] pl

Dyrektor MODR i Redaktor Naczelny Wydawnictw MODR: Marek Kwiatkowski

Kolegium Redakcyjne: z-ca dyr. Dominik Pasek, Małgorzata Serwaczak, Jan Boczkowski, Grażyna Poloczek, Ewa Ryjak, Józef Rusnak

Nakład: 3100 egz.