Menu główne

FADN

 

FADN i Polski FADN

Sieć Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) obowiązuje obecnie w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Funkcjonowanie FADN reguluje szereg przepisów Wspólnoty. Na każdym państwie członkowskim UE spoczywa obowiązek dostarczania danych rachunkowych z odpowiedniej liczby gospodarstw.
Anonimowe dane z gospodarstw rolnych wszystkich państw członkowskich są przekazywane do Komisji Europejskiej. Dane te pozwalają na:

 • określenie dochodów gospodarstw rolnych na terenie UE
 • analizę działalności gospodarstw rolnych
 • ocenę skutków projektowanych zmian dotyczących rolnictwa UE

 

Zasady obowiązujące w FADN

 • Dobrowolność rolnika uczestniczenia w systemie FADN
 • Danych z gospodarstwa nie można wykorzystywać do celów podatkowych
 • Dane z gospodarstw rolnych dostarczane do Komisji Europejskiej są traktowane jako ściśle tajne
 • Nie można publikować danych pojedynczego gospodarstwa (publikacja danych jest dopuszczalna jako uśredniona wartość z minimum 15 gospodarstw)

 

Pole obserwacji FADN

W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa, które wytwarzają sumarycznie w danym państwie/regionie co najmniej 90% standardowej produkcji (SO). Są to praktycznie gospodarstwa towarowe.

W polu obserwacji w 2014 r. w UE było 4 801 370 gospodarstw. W Polsce 734 950 gospodarstw. W 2014 r. do Komisji Europejskiej wpłynęły dane z 82 737 gospodarstw państw członkowskich. Polska dostarczyła dane z 12 315 gospodarstw.

Więcej informacji znajduje się na stronie polskiego FADN: http://fadn.pl

 

FADN w MODR Karniowice

W 2017 r. pod nadzorem naszego Ośrodka rolnicy prowadzili 343 książki rachunkowości rolnej FADN. Przy tym zadaniu było zaangażowanych 41 doradców. Po zakończeniu roku każdy rolnik prowadzący rachunkowość rolna FADN otrzymuje obszerny „Raport Indywidualny gospodarstwa rolnego”. Raport ten zawiera podstawowe dane o gospodarstwie i o osiągniętych wynikach w roku gospodarczym. Na życzenie rolnika może być również dostarczony „Raport Dynamiczny gospodarstwa rolnego”. Raport ten umożliwia prześledzenie zmian sytuacji ekonomicznej gospodarstwa w ciągu 5 lat. Rolnik może zamówić również „Raport Porównawczy gospodarstwa rolnego”. Ten raport umożliwia porównanie  wyników gospodarstwa z gospodarstwami podobnymi w regionie lub w Polsce.

 

Korzyści z prowadzenia rachunkowości rolnej FADN

 • częsty kontakt z doradcą(bezpłatny nadzór nad rachunkowością FADN, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków)
 • podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomiki
 • bieżąca ocena wyników gospodarowania
 • kontrola rozliczeń z odbiorcami produktów i dostawcami materiałów
 • ułatwienie ustalenia zdolności kredytowej
 • ułatwienie decyzji przejścia na VAT
 • pomoc w zarządzaniu gospodarstwem

 

*** Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicch jesienią każdego roku prowadzi nabór nowych gospodarstw do prowadzenia rachunkowości FADN. Zapraszamy do współpracy!
Kontakt: Stanisław Cichoń - koordynator FADN, tel. 12 285-21-13 / 14 wew. 272