Menu główne
Zespoły powiatowe doradców

PZDR Dąbrowa Tarnowska - harmonogram dyżurów doradców w powiecie

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu dąbrowskiego świadczą pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Powiat dąbrowski  liczy 7 gmin, na których dyżurują pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej


Kierownik PZDR Dąbrowa Tarnowska:

 • Anna Morawiec
  tel. 697 039 026
  e-mail: anna [dot] morawiecatmodr [dot] pl

 

Pracownicy PZDR Dąbrowa Tarnowska:

 • Marcin Bielaszka - doradca rolniczy
 • Małgorzata Mazur - doradca rolniczy
 • Tomasz Kiwior - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy
 • Grażyna Suliga - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy
 • Teresa Wójtowicz - doradca rolniczy
 • Tomasz Wójtowicz - doradca rolniczy
 • Jolanta Wróbel - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

 

Dyżury doradców PZDR Dąbrowa Tarnowska:

 

 • Gmina Dąbrowa Tarnowska

1.

doradca: Marcin Bielaszka - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: PZDR Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 1

termin dyżuru: poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30

kontakt z doradcą: e-mail: marcin [dot] bielaszkaatonet [dot] pl  

2.

doradca: Małgorzata Mazur - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: PZDR Dąbrowa Tarnowska, ul. B. Joselewicza 1

termin dyżuru: poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30

kontakt z doradcą: e-mail: malgorzata [dot] mazuratmodr [dot] pl

 

 • Gmina Bolesław

doradca/doradcy: Teresa Wójtowicz - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Bolesław 68

termin dyżuru: wtorek - piątek w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: e-mail: teresa [dot] wojtowiczatmodr [dot] pl 

 

 • Gmina Gręboszów

doradca: Grażyna Suliga - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Gręboszów 144

termin dyżuru: poniedziałek - środa w godz. 7:30-10:30

kontakt z doradcą: e-mail: grazyna [dot] suligaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Mędrzechów

doradca: Tomasz Kiwior - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Mędrzechów 434

termin dyżuru: wtorek - środa w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: e-mail: tomasz [dot] kiwioratmodr [dot] pl

 

 • Gmina Olesno

doradca: Jolanta Wróbel - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Olesno, ul. Jagięłły 1

termin dyżuru: wtorek - piątek w godz. 8:00-15:00.

kontakt z doradcą: e-mail: jolanta [dot] wrobelatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Radgoszcz

doradca: Tomasz Kiwior - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: OSP Radgoszcz, ul. Witosa 24

termin dyżuru: czwartek – piątek w godz. 8:00-15:00.

kontakt z doradcą: e-mail: tomasz [dot] kiwioratmodr [dot] pl

 

 • Gmina Szczucin

doradcy: Tomasz Wójtowicz - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy; Małgorzata Mazur - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Szczucin, ul. Wolności 3

termin dyżuru: wtorek - piątek w godz.. 8:00-15:00 (T. Wójtowicz), czwartek w godz. 8:00-15:00 (M. Mazur)

kontakt z doradcami: e-mail: tomasz [dot] wojtowiczratmodr [dot] pl, malgorzata [dot] mazuratmodr [dot] pl