Menu główne
Zespoły powiatowe doradców

PZDR Tarnów - harmonogram dyżurów doradców w powiecie

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu tarnowskiego świadczą pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie.

 

Kierownik biura PZDR Tarnów:

 • Kierownik: Eugeniusz Tadel
  tel. 691 888 943
  e-mail: eugeniusz [dot] tadelatmodr [dot] pl

 

Pracownicy PZDR Tarnów:

 • Bednarz Bogumiła - główny specjalista ds. ekonomiki i przedsiębiorczości
 • Bodzioch Anna - technik doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich
 • Duraczyńska Agnieszka - technik doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich
 • Gniadek Stanisław - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy (koordynator Biura Tuchów)  
 • Janik Grażyna- starszy doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich
 • Koza Agata - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy
 • Kuklińska Krystyna - starsza księgowa
 • Kuzera-Majewska Anna - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich  
 • Łukasik-Puzon Marzena - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich  
 • Pasterska-Kloc Kazimiera
 • Pinczer Barbara - główny specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska, doradca rolnośrodowiskowy
 • Pleśniarski Jerzy - referent
 • Rąpała-Pawluś Agnieszka
 • Rhein Ewa - główny specjalista ds. ochrony roślin, organizacja szkoleń
 • Szwajkos Cecylia - starszy specjalista ds. merytoryczno-biurowo księgowo-technicznych
 • Witos Bartłomiej - główny specjalista ds. informacji rynkowej i obsługi informatycznej
 • Wojciechowski Leszek - główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich  
 • Woźniak Aneta - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy   
 • Zych Jolanta - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy

 

Dyżury doradców PZDR Tarnów:

 

 • Gmina i Miasto Ciężkowice

doradca: Stanisław Gniadek - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy

termin dyżuru:  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: tel. 14 628-58-43, e-mail: stanislaw [dot] gniadekatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Gromnik

doradca: Grażyna Janik  - starszy doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich

miejsce dyżuru: Stary Budynek UG, ul. Krynicka 3

termin dyżuru: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: e-mail: grazyna [dot] janikatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Lisia Góra

doradca: Agnieszka Duraczyńska - technik doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich

miejsce dyżuru: Urząd Gminy

termin dyżuru: poniedziałek w godz.  8:00-14:30, środa w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: tel. 14 678-46-78, e-mail: agnieszka [dot] duraczynskaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Pleśna

doradca: Jolanta Zych - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy

termin dyżuru: poniedziałek-środa w godz.  8:00-15:00,

kontakt z doradcą: tel. 14 629-28-20, e-mail: jolanta [dot] zychatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Radłów

doradca: Kazimiera Pasterska-Kloc - główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

miejsce dyżuru: Urząd  Gminy

termin dyżuru: poniedziałek w godz. 8:00-13:00,  środa w godz. 8:00-13:00 

kontakt z doradcą: e-mail: kazimiera [dot] pastarska-klocatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Ryglice

doradca: Agnieszka Rąpała-Pawluś - doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich

miejsce dyżuru: Urząd Miejski w Ryglicach 

termin dyżuru: środa w godz. 8:15-14:15, piątek w godz. 8:15-14:15

kontakt z doradcą: tel. 14 644-36-29, e-mail: agnieszka [dot] rapala-pawlusatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski

doradca: Agnieszka Duraczyńska - technik doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich

miejsce dyżuru: Urząd Gminy  

godziny pracy:  czwartek w godz. 9:00-13:00

kontakt z doradcą: tel. 14 653-55-23, e-mail: agnieszka [dot] duraczynskaatmodr [dot] pl 

 

 • Gmina Skrzyszów

doradca: Marzena Łukasik-Puzon - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

miejsce dyżuru: Urząd Gminy

termin dyżuru: wtorek w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: tel. 14 688-70-20, e-mail: marzena [dot] lukasik-puzonatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Szerzyny

doradca: Agnieszka Rąpała-Pawluś - doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich

miejsce dyżuru: Urząd Gminy

termin dyżuru: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: 14 651-72-99, e-mail: agnieszka [dot] rapala-pawlusatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Tarnów

doradca: Anna Bodzioch - technik doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich    

miejsce dyżuru: Urząd Gminy

termin dyżuru: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: 14 688-01-14, e-mail: anna [dot] bodziochatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Tuchów

doradca: Stanisław Gniadek - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy, Grażyna Janik - starszy doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich

miejsce dyżuru: Urząd Miejski w Tuchowie, Rynek 4, 33-170 Tuchów

termin dyżuru: wtorek, piątek w godz. 8:00-15:00 (S.Gniadek), środa w godz. 8:00-15:00 (G.Janik)

kontakt z doradcą: 14 652-53-83, e-mail: stanislaw [dot] gniadekatmodr [dot] pl, grazyna [dot] janikatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Wierzchosławice

doradca: Agata Koza - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy 

miejsce dyżuru: Urząd Gminy

termin dyżuru: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: tel. 14 631-90-50, e-mail: agata [dot] kozaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Wietrzychowice

doradca: Leszek Wojciechowski - główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich  

miejsce dyżuru: Urząd Gminy

termin dyżuru: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: e-mail: leszek [dot] wojciechowskiatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Wojnicz

doradca: Aneta Woźniak - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy   

miejsce dyżuru: Dom Grodzki

termin dyżuru: poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: e-mail: aneta [dot] wozniakatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Żabno

doradca: Marzena Łukasik-Puzon - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich  

miejsce dyżuru: Urząd  Miejski

termin dyżuru: poniedziałek, środa w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: e-mail: marzena [dot] lukasik-puzonatmodr [dot] pl

 

 • Gmina i Miasto Zakliczyn

doradca: Anna Kuzera-Majewska - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich  

miejsce dyżuru: Urząd Miejski

termin dyżuru: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: tel. 14 632-64-54, e-mail: anna [dot] kuzera-majewskaatmodr [dot] pl

 

 • Dyżury doradców w biurze PZDR Tarnów

wtorki: Agnieszka Duraczyńska, Agnieszka Duraczyńska, Aneta Woźniak

czwartki: Jolanta Zych, Marzena Łukasik-Puzon, Aneta Woźniak, Marzena Łukasik-Puzon

piątki: Agnieszka Duraczyńska, Jolanta Zych, Agnieszka Duraczyńska, Marzena Łukasik-Puzon, Marzena Łukasik-Puzon

 

 • Specjaliści w biurze PZDR Tarnów

Bednarz Bogumiła - główny specjalista ds. ekonomiki i przedsiębiorczości,  tel. 14 674-30-20, 14 674-30-79, e-mail: bogumila [dot] bednarzatmodr [dot] pl

Kuklińska Krystyna - starsza księgowa, tel. 14 674-30-20, 14 674-30-79, e-mail: Krystyna [dot] kuklinskaatmodr [dot] pl

Pinczer Barbara - główny specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska, doradca rolnośrodowiskowy, tel. 14 674-30-20, 14 674-30-79, e-mail: barbara [dot] pinczeratmodr [dot] pl

Pleśniarski Jerzy - referent, tel. 14 674-30-20, 14 674-30-79, e-mail: jerzy [dot] plesniarskiatmodr [dot] pl

Rhein Ewa - główny specjalista ds. ochrony roślin, organizacja szkoleń, tel. 14 674-30-20, 14 674-30-79, e-mail: ewa [dot] rheinatmodr [dot] pl

Szwajkos Cecylia - starszy specjalista ds. merytoryczno-biurowo księgowo-technicznych, tel. 14 674-30-20, 14 674-30-79, e-mail: tarnowatmodr [dot] pl

Witos Bartłomiej - główny specjalista ds. informacji rynkowej i obsługi informatycznej, tel. 14 674-30-20, 14 674-30-79, e-mail: bartlomiej [dot] witosatmodr [dot] pl