Menu główne
Zespoły powiatowe doradców

PZDR Miechów - harmonogram dyżurów doradców w powiecie

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu miechowskiego  świadczą  pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Miechowie.

Powiat Miechów liczy 7 gmin, na których dyżurują pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Miechowie.

 

Kierownik biura PZDR Miechów:

 • Henryk Huma
  tel. 41 383-27-02, 697 039 011
  e-mail: henryk [dot] humaatwp [dot] pl, miechowatmodr [dot] pl

 

Pracownicy PZDR Miechów:

 • Matias Wanda - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy
 • Żak Zbigniew - starszy specjalista rolniczy

 

Dyżury doradców PZDR Miechów:

 

 • Gmina Gołcza

doradca: Żak Zbigniew - starszy specjalista rolniczy
miejsce dyżuru: UG Gołcza
termin dyżuru: środa w godz. 9:00-12:00     
kontakt z doradcą: tel. 41 383-27-02, e-mail: zbigniew [dot] zakatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Charsznica

doradcy: Wanda Matias (I-III czwartek miesiąca), Zbigniew Żak (II-IV czwartek miesiąca)
miejsce dyżuru: UG Charsznica
termin dyżuru: czwartek w godz. 9:00-12:00
kontakt z doradcą: tel. 41 383-27-02, e-mail: miechowatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Kozłów

Doradca: Zbigniew Żak - starszy specjalista rolniczy
miejsce dyżuru: UG Kozłów
termin dyżuru: piątek w godz. 9:00-12:00
kontakt z doradcą: tel. 41 383-27-02, e-mail: zbigniew [dot] zakatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Książ Wielki

Doradca: Henryk Huma - doradca rolniczy, kierownik PZDR Miechów
miejsce dyżuru: UG Książ Wielki
termin dyżuru: wtorek w godz. 9:00-12:00
kontakt z doradcą: tel. 697 039 011, e-mail: miechowatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Miechów

doradcy: wszyscy pracownicy PZDR Miechów
miejsce dyżuru: biuro PZDR Miechów (budynek UMiG Miechów)
termin dyżuru: codziennie w godz. 7:30-15:30
kontakt z doradcą: tel. 41 383-27-02, e-mail: miechowatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Racławice

doradca: Wanda Matias - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy
miejsce dyżuru: UG Racławice
termin dyżuru: wtorek w godz. 9:00-12:00
kontakt z doradcą: tel. 41 383-27-02, e-mail: miechowatmodr [dot] pl, wanda [dot] matiasatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Słaboszów

doradca: Wanda Matias - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy
miejsce dyżuru: UG Słaboszów
termin dyżuru: czwartek w godz. 9:00-12:00
kontakt z doradcą: tel. 41 383-27-02, e-mail: miechowatmodr [dot] pl, wanda [dot] matiasatmodr [dot] pl