Menu główne

Oferta reklamowa "Doradcy"

Redakcja Małopolskiego Informatora Rolniczego "DORADCA" przyjmuje do opublikowania reklamy, informacje handlowe, artykuły sponsorowane, ogłoszenia, wkładki reklamowe i komunikaty o tematyce zgodnej z profilem pisma.

Cennik reklam w czasopiśmie "Doradca":

 • druk reklamy czarno-białej (format A4) – 665,00 zł netto / 817,95 zł brutto
 • druk reklamy kolorowej (format A4) wewnątrz numeru - 910,00 zł netto / 1119,30 zł brutto
 • druk reklamy kolorowej (format A4) na okładce – 1150,00 zł netto / 1414,50 zł brutto
 • artykuły sponsorowane - 1 strona formatu A4 – 665,00 zł netto / 817,95 zł brutto
 • wkładkowanie materiału reklamowego - 600,00 zł netto / 738,00 zł brutto
 • przygotowanie reklamy - 20% ceny podstawowej

Termin dostarczania materiałów do druku: na miesiąc przed ukazaniem się danego numeru (najpóźniej do 5. dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie się danego numeru).

Pakiet: reklama w „Doradcy” oraz w broszurach:

 • nakład 500 egz. - 110,00 zł netto / 135,30 zł brutto + cena reklamy w „Doradcy”
 • nakład 1000 egz. - 210,00 zł netto / 258,30 zł brutto + cena reklamy w „Doradcy”
 • nakład 2000 egz. - 400,00 zł netto / 492,00 zł brutto + cena reklamy w „Doradcy”

Pakiet: reklama w „Doradcy” oraz na stronie internetowej:

 • baner reklamowy górny (emisja miesięczna) - 221,40 zł brutto + cena reklamy w „Doradcy”
 • baner reklamowy boczny (emisja miesięczna) – 147,60 zł brutto + cena reklamy w „Doradcy”
 • artykuł sponsorowany (emisja miesięczna) - 369,00 brutto + cena reklamy w „Doradcy”

Ponadto nieodpłatnie publikujemy drobne ogłoszenia rolników indywidualnych.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem ogłoszenia prosimy o bezpośredni kontakt z doradcą MODR na swoim terenie i przekazanie w formie pisemnej uzgodnionej treści ogłoszenia lub przesłanie ogłoszenia pocztą na adres redakcji bądź drogą elektronicznąna adres e-mail reklamaatmodr [dot] pl

Kontakt w sprawie reklamy: Zespół Wydawnictw: tel. 12 285-21-13/14 wew. 241, e-mail: reklamaatmodr [dot] pl