Menu główne

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Terytorialny zasięg działalności Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obejmuje obszar całego województwa małopolskiego. Efektywne funkcjonowanie Ośrodka opiera się na działalności ściśle współpracujących ze sobą 17-tu Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Ich siedziby mieszczą się w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Karniowicach (powiat Kraków), Limanowej, Miechowie, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Wieliczce i Tarnowie. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego to podstawowe terenowe komórki organizacyjne Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zakres wykonywanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego zadań uwzględnia specyfikę i aktualne potrzeby danego regionu oraz jest zgodny ze strategią rozwoju województwa.

 • Zadania Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
 1. planowanie zadań doradczych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb środowiska oraz zgodnie z wytycznymi Dyrektora i jego zastępców;
 2. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 3. prowadzenie doradztwa oraz organizowanie doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
 4. inspirowanie rolników i mieszkańców terenów wiejskich do samoorganizowania się w grupy producentów rolnych i inne prawnie dopuszczalne formy działalności gospodarczej;
 5. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rolników i społeczności wiejskiej obejmujących problematykę dostosowania małopolskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, w tym wzajemnej zgodności (cross - compliance);
 6. udzielanie pomocy instruktażowej rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie programów związanych z finansowaniem rozwoju gospodarstw rolnych oraz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich;
 7. współdziałanie z samorządami w programowaniu rozwoju rolnictwa i infrastruktury obszarów wiejskich;
 8. promowanie integrowanych i ekologicznych systemów gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego oraz zasad bhp w rolnictwie;
 9. przygotowywanie ulotek i innych materiałów informacyjnych w zakresie rozwoju produkcji rolniczej oraz prowadzonej pracy informacyjno - doradczej;
 10. nadzór nad poligrafią Ośrodka (sprzęt, zaopatrzenie, pracownicy) oraz prawidłową i terminową realizacją zadań przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne do wykonania przez poligrafię (dotyczy PZDR w Nowym Sączu);
 11. nadzór nad działalnością Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin i Stacji Diagnostycznej Opryskiwaczy (dotyczy PZDR w Tarnowie).