Menu główne
Zespoły powiatowe doradców

PZDR Bochnia - harmonogram dyżurów doradców w powiecie

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu bocheńskiego świadczą pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni.

Powiat bocheński liczy 8 gmin, w których dyżurują pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bochni.

 

Kierownik biura PZDR Bochnia: 

 • Grażyna Filip
  tel. 697 039 023 
  e-mail: grazyna [dot] filipatmodr [dot] pl

 

Pracownicy PZDR Bochnia: 

 • Henryk Pałka - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy
 • Paulina Pląder - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy
 • Małgorzata Szot - doradca rolniczy

 

Dyżury doradców PZDR Bochnia:

 

 • Gmina Bochnia

doradca: Małgorzata Szot - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni, ul. Partyzantów 2, 32-800 Bochnia

termin dyżuru: poniedziałek w godz. 8:00-15:00

kontakt z doradcą: tel. 12 612-44-73, e-mail: malgorzata [dot] szotatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Drwinia

doradca: Paulina Pląder - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia 57 (Sala Narad lub Referat Infrastruktury i Ochrony  Środowiska - Stanowisko ds. Rolnictwa i Geodezji)

termin dyżuru: poniedziałek w godz. 9:00-15:00

kontakt z doradcą: tel. 12 612-44-73, e-mail: paulina [dot] pladeratmodr [dot] pl

 

 • Gmina Lipnica Murowana

doradca: Henryk Pałka - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 44 (Referat Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa)

termin dyżuru: poniedziałek w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: tel. 12 612-44-73, e-mail: henryk [dot] palkaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Łapanów

doradca: Małgorzata Szot - doradca rolniczy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 (Referat Rolnictwa, Turystyki i Promocji Gminy)

termin dyżuru: środa w godz. 8:30-13:30

kontakt z doradcą: tel. 12 612-44-73, e-mail: malgorzata [dot] szotatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Nowy Wiśnicz

doradca: Grażyna Filip - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, Rynek 38 32-720 Nowy Wiśnicz

termin dyżuru: piątek w godz. 9:00-14:00

kontakt z doradcą: tel. 12 612-44-73, kom. 697 039 023, e-mail: grazyna [dot] filipatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Rzezawa

doradca: Paulina Pląder - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21 32-765 Rzezawa (pok. nr 29 I piętro lub Sala Narad)

termin dyżuru: wtorek w godz. 8:00-14:00

Kontakt z doradcą: tel. 12 612-44-73, e-mail: paulina [dot] pladeratmodr [dot] pl

 

 

 • Gmina Trzciana

doradca: Henryk Pałka - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302 (pok. nr 5 - parter)

termin dyżuru: drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: tel. 12 612-44-73, e-mail: henryk [dot] palkaatmodr [dot] pl

 

 • Gmina Żegocina

doradca: Henryk Pałka - doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316 (Sala Narad)

termin dyżuru: pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 8:00-14:00

kontakt z doradcą: tel. 12 612-44-73, e-mail: henryk [dot] palkaatmodr [dot] pl