Menu główne

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w kursie/szkoleniu w przypadku utraty oryginału

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach wystawia duplikaty zaświadczeń wyłącznie w przypadku utraty oryginału.

W celu wystawienia duplikatu należy wypełnić wniosek i przesłać go na adres:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z. s. w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9
32-082 Bolechowice

Koszt wystawienia duplikatu wynosi 30 zł.
Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Można go również odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

W przypadku braku możliwości wystawienia duplikatu zaświadczenia wydawane są potwierdzenia udziału w szkoleniu/kursie.
Potwierdzenia wydawane są bezpłatnie.