Menu główne

Wyjazdy studyjne dla grup zorganizowanych

Dział Metodyki Doradztwa Oświaty i Szkoleń organizuje wyjazdy studyjne dla zorganizowanych grup rolników, studentów i innych zainteresowanych osób do specjalistycznych gospodarstw rolnych z terenu województwa małopolskiego.
Koszt organizacji i obsługi wizytacji 1 gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórczego według cennika MODR to 800 zł brutto.

Kontakt:
Zespół Metodyki Doradztwa i Szkoleń
tel. 12 285-21-13 / 14 wew. 261
e-mail: szkoleniaatmodr [dot] pl